خدمات

سرویس ها
_

خدمات من

با تجربه ۱۶ ساله در :
پروژه های راهسازی ساختمانی معدنی سد و تقاطع ها
ارائه مشاوره و انجام کلیه خدمات نقشه برداری
آموزش رایگان نقشه برداری به همراه نکات، ترفندها و ایده ها

پروژه ای

پیاده سازی نقاط محوطه ای

تجهیزات نقشه برداری

همکاری با شرکت ایستا

نقشه برداری راه

نقشه برداری راه پروژه آبشار ۲

نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری فلار

نقشه برداری معدن

سلفی با دامتراک

نقشه برداری سد

سنگرد سبزوار

سرویس ها
_

توجه کنید

انجام کلیه امور نقشه برداری شامل:
۱ – امور ساختمان: * قبل از ساخت ( حدود اربعه و مساحی ، نقشه کامل توپوگرافی ، پیاده سازی و قطعه بندی ، جانمایی سایت پلان و امور شهرداری)
* حین ساخت ( جانمایی فونداسیون ها ، کنترل پی کنی و محاسبه احجام ، کنترل شاقولی اسکلت و ازبیلت کامل ، کنترل و پیاده سازی ارتفاعی سازه ، طرح داخلی ، نما و …)
*پس از ساخت ( تهیه نقشه وضع موجود ازبیلت ، نقشه نمای ساختمان جهت اجرا یا بازسازی ، امور میراث فرهنگی ، نقشه های ثبتی ماده ۱۴۷ ، محوطه سازی و طرح هادی روستایی بنیاد مسکن )
۲- امور زمین (برداشت ، مساحی ، کنترل نقشه ثبتی ، قطعه بندی به پیوست عکس هوایی)
۳- امور معادن (بازدید ، نمونه گیری ، توپوگرافی وضع موجود ، محاسبه احجام مصالح و دپوها)
۴- مسیر و ابنیه ( توپوگرافی ، پروفیل طولی و عرضی ، طراحی ابنیه فنی و محاسبه احجام خاکبرداری و خاکریزی)
۵- امور تاسیسات و زیرساخت ( خطوط انتقال آب ، گاز ، نفت و زیرساخت مخابرات)
همکاری کامل با شرکت توان پویا دارای گرید ۲ ژئوتکنیک و بتن
مجتبی دهقان ۰۹۱۵۵۲۱۲۱۲۷ و ۰۹۳۵۹۰۰۴۳۲۰
mojd1367@gmail.com 

خانه آموزشتماسوبلاگ