پروژهمعدن سنگ اهن سنگان خواف
مشتریشرکت طوس مسیر
مکانمشهد
سال شروعمهر ۱۳۹۸
سال تکمیلآذر ۱۳۹۸
نقشه بردارمجتبی دهقان
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

انفجار

بارگیری

سلفی با دامتراک

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانه آموزشتماسوبلاگ