پروژهستاره شهر
مشتریستاره شهر
مکانمشهد
سال شروعمهر ۱۳۹۸
سال تکمیلآذر ۱۳۹۸
نقشه بردارمجتبی دهقان
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

همکاران

آرماتور بندی رمپ

گواهی سیتی استار

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانه آموزشتماسوبلاگ